blogimage blogimage blogimage blogimage blogimage blogimage blogimage blogimage
น้ำมันเครื่องเอสเทค STECH

น้ำมันเครื่องเอสเทค STECH


น้ำมันเครื่อง เอสเทค STECH Technologe of Moving

Infineum เป็นผู้นำด้านการผลิตสารปิโตรเลียมที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั่วโลกในการผลิตสารเพิ่มประสิทธิภาพ (สารเติมแต่ง) ให้กับน้ำมันหล่อลื่นสำหรับอุตสาหกรรมและยานยนต์ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 80 ปีที่ผ่านการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ดูแลระบบที่ต้องการผลิตน้ำมันหล่อลื่น การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นในด้านคุณภาพและเทคโนโลยีที่จำเป็นและไม่ทำให้หยุดพัก

                                            

“น้ำมันเครื่องเอสเทคโนโลยี … แห่งความแรงเหนือขีด จำกัด “

 

……………… จะใช้น้ำมันเครื่องที่คุณใช้ตอบสนองความต้องการทั้งคุณภาพและค่าความคุ้มค่า

บริษัท น้ำมัน Synergy Moving Guard ได้รับความนิยมสูงสุดในทุกสภาวะการใช้งานเร่งสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดความมั่งคั่งและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ต่อสิ่งแวดล้อม