Category: ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม
ข่าวสารและกิจกรรม

การสัมมนาวิชาการ “บุคลากร” คือสิ่งที่สำคัญที่สุดขององค์กรนั่นคือหัวเรื่อง: การฝึกอบรมสัมมนาและพัฒนาบุคลากรโดยวิทยากรผู้ชำนาญการ: การให้ความรู้ความสามารถในการรับมือกับความเครียดหัวเรื่อง: การศึกษา ผลงานที่ผ่านมาในหัวข้อ “ชุดไฮดรอลิคและ ระบบลม “เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี