น้ำมัน

DIESEL ENGINE OIL /น้ำมันดีเซล

GASSOLINE OIL/น้ำมันเบนซิน

AUTOMATIC TRANSMISSTON FLUID/น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ

GEAR OIL/น้ำมันเกียร์

HYDRAULIC OIL/น้ำมันไฮดรอลิค

GREASE /จาระบี