อะไหล่

เพลา

ชุดไฮดรอลิคและอะไหล่

ระบบไฟ

จานเบรค,ดุมเบรค

ชุดช่วงล่าง

ระบบลมซิลโก้

ข้อต่อต่างๆ

อื่นๆ เบ็ดเตล็ด

ข้อต่อพ่วงและอะไหล่

อะไหล่ระบบลม

กะทะล้อ